🔹نتانیاهو: برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هرکاری انجام‌ می‌دهیم.

🔹اجماع درباره جلوگیری از دستیایی ایران به سلاح هسته‌ای وجود دارد.

🔹بلینکن: متعهد به امنیت اسرائیل هستیم.

🔹اجازه نمی دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

دیدگاهتان را بنویسید