کوثری، نماینده تهران: برخی جوانان فریب خورده خیال می‌کنند، می‌توانند با ایجاد ناامنی و اغتشاش کاری از پیش ببرند

دیدگاهتان را بنویسید