دانشجوی دانشگاه علم و صنعت گفت: می گویید دولت دستاورد داشته، تخم مرغ شونه ای ۱۰۰ هزار تومان دستاورده یا سکه ۱۷ میلیونی؟
کولاک یک دانشجو: آیا فرزندان مسئولین هم بازداشت می‌شوند| تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومانی و یا سکه ۱۷ میلیون تومانی دستاورده؟
ب دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در نشست سخنگوی دولت با دانشجویان گفت: می گویید دولت دستاورد داشته، تخم مرغ شونه ای ۱۰۰ هزار تومان دستاورده یا سکه ۱۷ میلیونی؟

دیدگاهتان را بنویسید