کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین گفت که هنگام قدم زدن در کیف، توسط یک سگ مورد حمله قرار گرفته است.
او عکسی از پای خون آلودش منتشر کرد!

دیدگاهتان را بنویسید