وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح درباره نشست کارشناسان ایران و اوکراین، گفت: طرف اوکراینی هیچ مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ با این کشور در نشست فنی ارائه نکرد.
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی در توضیح نشست کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و اوکراین در مورد استفاده روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین، گفت: طرف اوکراینی هیچ مدرکی دال بر استفاده روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ با این کشور در نشست فنی ارائه نکرد و آن را به جلسات بعد موکول کردند البته این موضوع، مهم و قابل پیگیری نیست، زیرا خیلی از صحبت‌ها بر اساس اظهارات بی‌پایه و اساس و شایعات مطرح شده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: همکاری نظامی جمهوری اسلامی ایران و روسیه از قدیم وجود داشته و در این زمینه و برای استفاده از پهپاد ایران در جنگ اوکراین همکاری شکل نگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید