گاج بابت اشعاری که در آزمون جمعه استفاده کرده بود، عذرخواهی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید