🔹گرت بیل بعد از شکست تیمش برابر ایران: له شدیم، هیچ کلمه بهتری برای گفتن شرایطمان بعد از این دیدار نیست.

🔹احساس خیلی بدی بعد از بازی با ایران دارم و شرایط صعود حالا سخت شد.

دیدگاهتان را بنویسید