🔹نورنیوز نوشت: مصدوم شدن بیرانوند هم روحیه بازیکنان را خراب کرده بود. جو ورزشگاه سنگین شد و تماشاگران ایران در شوک بودند. همین وقت‌ها بود که پلیس پرچم یکی از تماشاچیان که علامت شیر خورشید داشت را توقیف کرد علت توقیف هم ورود پرچمی به غیر از پرچم رسمی آن کشور براساس قوانین فیفا بود.

🔹در همان موقع بخشی از تماشاگرانی که نزدیک به آن جایگاه بودند شروع کردند به شعار بی‌شرف‌ بی‌شرف دادن. بقیه تماشاگران نمی‌دانستند ماجرا چیست؟ این اتفاق چند ثانیه بیشتر طول نکشید و کسانی که از تلویزیون ماجرا را پیگیری می‌کردند احساس کردند که تماشاگران علیه تیم ملی شعار داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید