🔹کریم باوی، ستاره سابق شاهین، پرسپولیس و تیم ملی پس از تحمل یک دوره بیماری، درگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید