گل اول فرانسه با گل به خودی ووبر در دقیقه ۳۸
فرانسه ۱ – اتریش صفر

دیدگاهتان را بنویسید