🔹یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۴۲ مربوط به آذرماه ماه ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه واریز و از ساعت ۲۴ روز یک شنبه ۲۰ آذر ماه قابل برداشت است.

دیدگاهتان را بنویسید