یک زن ۷۴ ساله در ترکیه زنده نجات یافت. او ۲۲۷ ساعت را زیر آوار گذرانده بود

دیدگاهتان را بنویسید