این وضعیت خانه و زندگی یک خانواده در خوی است که می‌گویند فقط در زلزله قبلی یک چادر و بخاری برقی گرفته‌اند و تمام! خبری هم از هیچ مقام و مسئولی نیست. گاز و برق هم که قطع است

دیدگاهتان را بنویسید