۳۵۱ شهر کشور در وضعیت آبی/ قرمز همچنان صفر

🔴قرمز: ۰ شهر
🟠نارنجی: ۳ شهر
🟡زرد: ۹۴ شهر
🔵آبی: ۳۵۱ شهر

دیدگاهتان را بنویسید