🔹گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس: ۵۰ درصد از خانورهای ایرانی فاقد ماشین هستند.

🔹۳۵ درصد فقط یک ماشین دارند.
۱۱ درصد دو خودرو دارند
۳ درصد دارای ۳ خودرو هستند
و ۱ درصد از ایرانیان بیش از ۳ خودرو دارند

دیدگاهتان را بنویسید