🔹بررسی خانوارهای شهری نشان می‏دهد ۵۳.۹ درصد از جمعیت کشور دسترسی به خودروی شخصی دارند.

🔹در میان دهک اول درآمدی، به‌‏عنوان دهکی که دارای کمترین درآمد است تنها ۱۳ درصد از خانوارهای این دهک صاحب خودروی شخصی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید