🎥 ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه: تعداد افرادی که مشمول عفو خواهند شد، زیاد است

دیدگاهتان را بنویسید