🔹تمرینات زمستانی نیروهای ویژه‌ پلیس طالبان با تجهیزات و تسلیحات بروز غربی.

دیدگاهتان را بنویسید