🔹درگیری بین کشاورزان و پلیس در نمایشگاه کشاورزی پاریس ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید