🔹رشیدی کوچی: قالیباف ریاست مجلس را به دست می‌گیرد اما یک ریاست ضعیف /مستقلین اگر متحد باشند می‌تواند چند کرسی در هیات رئیسه داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید