🔹روزنامه ورزشی «گل» لیستی از ورزشکاران پناهنده منتشر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید