🔹ضرغامی: آخوند پرکاری که شب و روز کار کند کمتر سراغ دارم!

دیدگاهتان را بنویسید