🔹مخبر: خیلی اوقات شهید رئیسی از برخی مسائل ناراحت می‌شد اما سخنی نمی‌گفت چون معتقد بود ممکن است موجب ناراحتی رهبرانقلاب شود

دیدگاهتان را بنویسید