🔹 اتحادیه اروپا ۲۹ شخص و ۳ نهاد ایرانی را تحریم کرد

دیدگاهتان را بنویسید