🔹 اردوغان: با بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ترکیه و منطقه مواجه هستیم

دیدگاهتان را بنویسید