🔹️مهدی بستانچی در نخستین همایش فناوری‌های مهندسی ایمنی حریق با رویکرد ایمنی حریق در نماهای ساختمانی با واکاوی بیمارستان گاندی گفت:نظارت سازمان آتش نشانی بر نمای ساختمان ضروری است و همه ی کسانی که به زندگی سالم و همراه با آرامش در شهر اهمیت می دهند باید از این نظارت استقبال کنند چرا که به ایمنی بیشتر می انجامد.

🔹️وی افزود: اگر نظارت و اخطارهای سازمان آتش نشانی به بیمارستان گاندی مورد توجه مالکین قرار می گرفت و از کامپوزیت با استانداردهای لازم و فایر استاپ در نما استفاده شده بود، آن حریق گسترش نمی یافت.

دیدگاهتان را بنویسید