سفارت های انگلیس و فرانسه از نشست دیپلمات‌ها در تهران برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت خبر دادند.

🔹آنان برای مقابله با این خشونت رنگ نارنجی را انتخاب کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید