رئیس دانشگاه صنعتی شریف: تعدادی نیروی موقت به حراست دانشگاه اضافه شده؛ این نیروها را از طریق یک شرکت تامین کرده‌ایم

🔹 به ۱۳ دانشجو پیامک عدم حضور در خوابگاه ارسال کرده‌ایم؛ ممکن است این رقم افزایش یابد

🔹 شریف، کمترین میزان بازداشتی را در بین دانشگاه‌های تهران داشته

دیدگاهتان را بنویسید