رئیس سازمان حسابرسی برکنار شد

🔹با حکم وزیر اقتصاد، «سید اکبر موسوی داور» به عنوان رئیس جدید سازمان حسابرسی جایگزین «موسی بزرگ اصل» شده است.

🔹«بزرگ اصل» از سال ۹۷ رئیس سازمان حسابرسی بوده است

دیدگاهتان را بنویسید