ستان مازندران گفت: برخورد با متهمان خشن با توجه به جرم و شیوه ارتکاب جرم، به مانند گذشته قاطع، بازدارنده وغیره قابل بخشش خواهد بود.

رییس کل دادگستری استان مازندران از آزادی ۷۸ زندانی مربوط به اغتشاشات در اجرای دستور اخیر رییس قوه قضاییه خبرداد.
کانال عصر ایران در تلگرام

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، محمد صادق اکبری افزود: در اجرای دستور رییس قوه قضاییه و برای بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی در پی پیروزی تیم ملی فوتبال نسبت پرونده‌ها بررسی و درخصوص تخفیف و تبدیل قرار تامین برخی متهمان واجد شرایط اقدام شد.

وی ادامه داد: تصمیم اخیر رییس قوه قضاییه آثار مثبت بسیاری دارد و در جهت باز اجتماعی شدن و بازگشت متهمان فریب خورده به آغوش خانواده و جامعه بسیار موثر است و موجب وحدت و نشاط و تقویت روحیه مردم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید