کاش رئیس فدراسیون فوتبال از خود شروع کند. کاش رئیس فدراسیون به مردم بگوید قرارداد ننگین با مارک ویلموتس نتیجه هنرنمایی کدام مدیر بود. کاش رئیس فدراسیون فوتبال می‌گفت بابت این قرارداد چقدر زیان دادیم و سرنوشت ساختمان فدراسیون فوتبال که به مالکیت شستا درآمد، نتیجه اشتباه چه مدیری بود؟
ت.

کاش رئیس فدراسیون فوتبال، به مردم می‌گفت چقدر از منافع ملی بر سر این قرارداد نابود شد. کاش رئیس فدراسیون فوتبال به مردم می گفت فردی که اخیرا در ماجرای فساد بازداشت شده را چگونه برای پیگیری امور ویژه، انتخاب و مأمور کرده و چرا و از سر کدام شناخت، در حکم این فرد از واژه «تعهد» استفاده کرده است؟ اگر او را می‌شناخت حالا باید گریبان نهادهای قضایی را بگیرد که چرا مدیر «متعهد»ش را بازداشت کرده‌اند. و اگر نمی‌شناخت باید نهادهای قضایی گریبان او را بگیرند که چرا به این فرد حکم داد و او را متعهد نامید.

رئیس فدراسیون فوتبال نمی‌تواند خود را از ماجرای فساد مبرا کند چون جامعه فوتبال، دلایل او را برای تبرئه، موجه نمی‌دانند. یک فصل، تمام فوتبال ایران از داوری‌ها نالید، اما تا روزهای پایانی فصل هیچ اتفاقی نیفتاد. مسئول این ماجرا که بود؟

رئیس فدراسیون فوتبال که خود در شروع فصل اعلام کرد دلال‌ها چه کاسبی پررونقی در این فوتبال دارند، چرا برای قطع دست دلال‌ها کاری نکرد؟ وقتی میدان فوتبال ایران، محل جولان دلال‌ها می‌شود، سخت می‌توان با آنها مبارزه کرد در حالی که تنها مرجع اداره و مبارزه، فقط نظاره‌گر است.

دیدگاهتان را بنویسید