مبلغ قرارداد ملی پوشان وزنه برداری ایران برای شرکت در لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور افزایش یافت.
شنیده ها حاکی از آن است ، ملی پوشان وزنه برداری ایران برای شرکت در یک فصل حضور در لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان دستمزد خواهند گرفت.
سه تیم ذوب آهن اصفهان ، سایپا تهران و ملی حفاری اهواز بیشترین ملی پوشان وزنه برداری کشورمان را به خدمت گرفته اند.
برخی دیگر از تیم های شرکت کننده در لیگ نیز یک و یا دو ملی پوش را در اختیار دارند.
علی داودی ، رسول معتمدی و مصطفی جوادی سه ملی پوش وزنه برداری ایران هستند که بیشترین دستمزد را در این فصل خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید