محل اسکان ملی پوشان وزنه برداری ایران پیش از اعزام به کلمبیا محل برگزاری رقابتهای جهانی تغییر کرد.
ملی پوشان وزنه برداری ایران که برای شرکت در رقابتهای جهانی کلمبیا تمریناتشان را زیر سعید علی حسینی در آکادمی ملی المپیک انجام می دهند مجبور به تغییر محل اسکانشان شدند.
ملی پوشان وزنه برداری کشورمان با توجه به تداخل برخی از برنامه ها مجبور به ترک محل اسکانشان در آکادمی ملی المپیک شدند و به هتل هما نقل مکان کردند.
این ملی پوشان از روز چهارم آذر ماه بار دیگر در آکادمی ملی المپیک اسکان خواهند یافت.

دیدگاهتان را بنویسید