وزارت ورزش وجوانان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری هنوز پاسخ اعتراض یکی از نامزدهای شرکت در این انتخابات را نداده است.
جلیل امیری که به همراه سجاد انوشیروانی و ایوب بهتاج خود را کاندیدای شرکت در این انتخابات کرده بود در بررسی اولیه صلاحیتش از نظر داشتن سوابق مدیرتی برای شرکت در این انتخابات تایید نشد.
امیری پس از آن اعتراضی در این خصوص تنظیم و مدارک جدیدی را برای سوابق مدیریتش در اختیار وزارت ورزش و جوانان گذاشت.
با گذاشت نزدیک به یک ماه وزارت ورزش و جوانان تاکنون پاسخی به اعتراض امیری نداده است و به نظر می رسد که او نمی تواند در این انتخابات شرکت کند.

دیدگاهتان را بنویسید