🔹️پس از آنکه روز گذشته پرسنل صندوق بازنشستگی در اعتراض به ناکارآمدی و ضعف مدیریتی اسکندری تجمع کردند که در انتها به برخورد فیزیکی میان پرسنل و مدیر صندوق ختم و با حضور نماینده وزیر این تجمع به پایان رسید شنیده ها حاکی از آن است که مولایی به عنوان سرپرست این صندوق انتخاب شده است.

دیدگاهتان را بنویسید