مریم رجوی با شرکت در پارلمان ایتالیا گفت: این جنبش به ‌میزان زیادی از سازمان‌یافتگی برخوردار است که توسط سازمان مجاهدین خلق و شبکه سازمان‌یافته کانون‌های شورشی صورت می‌گیرد. شورای ملی مقاومت ایران آلترناتیو این رژیم است.

با وجود انتشار اولیه، متن این بخش از صحبت‌های رجوی چند ساعت بعد از انتشار از سایت رسمی وی حذف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید