🔹 تصور می‌کردند، نظام در حال سقوط است.

دیدگاهتان را بنویسید