:
با کمال جسارت دعوی رهبری این قوم را دارند اما هرگز در میان‌شان زندگی نکرده‌اند و با درد و ارزش‌های مردم ایران آشنایی ندارند

🔹«عبدالکریم سروش» که خود از مخالفان جمهوری اسلامی است، در صحبت‌هایی با اشاره به کنفرانس دانشگاه جرج تاون در واشنگتن که با حضور افرادی مانند رضا پهلوی و نازنین بنیادی و مصی علی‌نژاد و نازنین بنیادی و … برگزار شد، می‌گوید: جلسه‌ای بود و چند نفر شرکت کرده بودند که تقریباً بساط رهبری برای ایران پهن کردند و به گمان اینکه نامی در رسانه‌ها دارند، فکر کردند که در دل ها هم جایی دارند.

🔹یکی از آنها که تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد او را به درون خانواده هنری نپذیرفتند. چندتایی از آنها که هم اصلاً از عالم سیاست خبری ندارند.

🔹در میان آنها حتی یک پرچم ایران هم به چشم نمی‌خورد. نامی از اسلام و دیانت قاطبه‌ی مردم ایران در میان نبود بلکه اکثریت آنها کمال نا‌آشنایی با این سنت عظیم و قویم ایرانی داشتند و یکی از آنها هم که از تجزیه‌طلبان مشهور و به نام است.

🔹اینها مگر برای دلخوشی خود و برای پر کردن برنامه‌هایی که می‌دانیم از کجاها سرمایه و خط سیاسی آن می‌رسد کاری کنند، [ و گر نه] برای ملت ایران کاری نمیتوانند بکنند [چون] نه از ایران چندان شناسایی و آشنایی دارند و نه از دیانت و سنت و ارزش های مردم آن.

🔹بیشتر این افراد حتی هرگز در میان مردم ایران هم نزیسته‌اند ؛ اینها با دردها و ارزش‌های مردم ایران آشنایی ندارند بعد با کمال بی خیالی و بلکه با کمال جسارت دعوی رهبری این قوم را هم دارند و گمان می‌کنند که کافی است زمام امر به دست آنها سپرده شود تا کشور گلستان شود!

دیدگاهتان را بنویسید