🔹برخی اوقات متهم را بازداشت می‌کنیم، او می‌گوید چکار کرده‌ام و در پاسخ از او می‌پرسیم بگو چکار کرده‌ای؟

دیدگاهتان را بنویسید