🔹پسر جوان در حوالی پارک ساعی سوار خودروی بنز گران قیمتش شد تا به خانه برود اما یکباره ۲‌مرد نقابدار که مسلح به کلت کمری بودند به وی حمله کردند.

🔹یکی از گروگانگیران با اسلحه شروع به تهدید کرد و او را روی صندلی عقب نشاند. متهم دیگر فورا پشت فرمان نشست و می‌خواست ماشین را براند، اما طریقه رانندگی و راه انداختن بنز گران‌قیمت را نمی‌دانست.

🔹با سر و صدا و درخواست کمک صاحب بنز، شهروندان در آنجا جمع شدند و در این شرایط بود که مردان مسلح از ترس دستگیر شدن سوار بر یک پژو پرشیای سفیدرنگ که منتظرشان بود، شده و با کمک همدستشان از آنجا گریختند.

🔹متهم: ما فقط به فکر گرفتن دستمزدمان بودیم و برای اجرای نقشه‌ای گروگانگیری که مهران کشیده بود، به سراغ مرد بنزسوار رفتیم.

دیدگاهتان را بنویسید