روزنامه اطلاعات نوشت:

🔹سخنی که با دوستان و متولیان امر می‌توان داشت اینکه تنها از فاجعه‌ای که ممکن است اتفاق بیفتد سخن نگوئیم و هشدار ندهیم. کاری بکنیم که تا حد امکان از وقوع فاجعه و از آثار و تبعات زیانبار آن کم کنیم و اجازه ندهیم هیچ صاحب نفوذی و هیچ صاحب قدرت و ثروتی با دور زدن یا نادیده گرفتن قانون با جان مردم و اقتصاد و زندگی ملک و ملت بازی کند.

دیدگاهتان را بنویسید