تصویری از “جزیره فوتبالی” که توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار می‌شود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد

دیدگاهتان را بنویسید