🔹روزنامه همشهری راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را رفراندوم دانست!

🔹 همه آمدند؛ یک‌صدا به فراخوان وطن؛ به ضیافت میهن. هم بیعت است و هم لبیک و هم رفراندوم است و هم فراتر از این همه. این مردم کم مشکل ندارند؛ هم مشکل اقتصادی و هم مضیقه‌های مختلف ناشی از ضعف‌های داخلی و دشمنی‌های خارجی اما خوب می‌دانند که دفاع از نظام امری فراتر از کم و کسری‌های سیاسی و نهادی است. دفاع از نظام، دفاع از همان حقیقت ابدی و ازلی است. دفاع از نظام یعنی به فراز نشاندن پرچمی که می‌گوید خدا برتر از هر چیز است..

دیدگاهتان را بنویسید