معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم:

🔹هیچ علامتی دال بر مسمومیت با آمونیاک در دانش آموزان بستری در مراکز درمانی مشاهده نشده‌ و هنوز به عامل مشخصی در خصوص این حادثه دست نیافته‌ایم.

🔹۳۱ نفر از دانش آموزان تا روز گذشته بستری بودند که حال عمومی آنان خوب است و به مرور از مراکز درمانی مرخص خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید