گزارش خبرنگاران از سطح شهر تهران حاکی از عدم استقبال از فرخوان مجدد برای تجمع در میدان آزادی است.

تجمع در میدان آزادی
گزارش خبرنگاران از سطح شهر تهران حاکی از عدم استقبال از فرخوان مجدد برای تجمع در میدان آزادی است. بر اساس این گزارش، نزدیک به ده گروه پنج تا ده نفره با حرکت در پیاده‌رو‌های منتهی به میدان آزادی درپی شکل دادن تجمع در این منطقه بودند .

دیدگاهتان را بنویسید