🔹حسین محمدی یزدی مدیر مسئول سایت مبین ۲۴ و کانال خبری ایران تایمز که از تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ در زندان مرکزی دستگرد اصفهان بازداشت شده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به یکسال حبس تعزیری، دو سال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور، همچنین الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد.

🔹پس از گذشت بیش از دو ماه بازداشت در انفرادی و بند امنیتی، با آزادی وی به قید وثیقه نیز موافقت نشد

دیدگاهتان را بنویسید