دکتر سید وحید عقیلی درگذشت

🔹 دکتر سید وحید عقیلی، رییس دانشکده علوم انسانی واحد علوم تحقیقات و رییس پژوهشکده ارتباطات وزارت فرهنگ، درگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید