🔹 این افراد از نقاط و موقعیت‌های مختلف فیلمبرداری و عکسبرداری کرده و برای این رسانه‌ها ارسال می‌کردند

دیدگاهتان را بنویسید