مشاور قالیباف، مقصر «مسموم کردن دانشجویان» را معرفی کرد

مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی نسبت به برخی رخدادهای بحث برانگیز رور واکنش نشان داد.
مهدی محمدی، مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی نوشت:

از شعار زن و زندگی و آزادی، رسیده اند به تلاش برای مسموم کردن دانشجویان و تهدید کامیون داران میان جاده. باخت خواهی و تحریم خواهی هم معلوم ختم به دعوت از آمریکا برای حمله به ایران می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید