آیتک سلامت: خانواده آزمون از تیم والیبال زنان حمایت می‌کنند و مردم گنبد نیز با حضور پرشور در سالن والیبال حمایت خود را از دختران والیبالیست سریک نشان دادند

دیدگاهتان را بنویسید